ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์สำหรับสถานศึกษา (MyOffice V 4)

พัฒนาโปรแกรมโดย Team ICT จชต.

นายทวีรัตน์ เทพนะ ครูช่วยราชการ สพป.สงขลา เขต 2

ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2

ที่ปรึกษา นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ที่ปรึกษา นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปเผยแพร่ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

สนใจใช้โปรแกรมติดต่อได้ที่ taweerath2008@hotmail.com Tel 0878373794