[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v.4 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   


                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20
    หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฎิทินกิจกรรม หน้าเวปเขต ๒๐ E-Filing สพฐ.
 

เรื่อง : โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ผู้เขียน : นางสาวเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 51
Bookmark and Share


 ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผูัแทนราษฎร จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 สำหรับเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน องค์กร  และได้เปิดรับผู้เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมฮิพ ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.parliament .go.th/innovation จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2560ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 19 ม.ค. 2560
      ขอให้โรงเรียนในสังกัดส่งข้อมูลควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน 9 ม.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
Myoffice_Max v.4 power by taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010