[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v.4 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   


                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20
    หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฎิทินกิจกรรม หน้าเวปเขต ๒๐ E-Filing สพฐ.
 

เรื่อง : ขอให้โรงเรียนในสังกัดส่งข้อมูลควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน
ผู้เขียน : นางวรรณภา ศรีบุญลือ
วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 211
Bookmark and Share


 สพม.20 ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ส่งข้อมูลควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ส่งข้อมูลมายังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 และ สพม.20 โดยด่วนข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 19 ม.ค. 2560
      ขอให้โรงเรียนในสังกัดส่งข้อมูลควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน 9 ม.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
Myoffice_Max v.4 power by taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010